Ursus 2019

Termíny

  • Jarní víkend: 12.–14. 4. 2019, Osinalice, Kokořínsko
  • Letní běh: 9.–18. 8. 2019, Stříbrná Skalice
  • Podzimní víkend: 4.–6. 10. 2019, Mentaurov u Litoměřic

Pro koho je kurz určen

  • Kurz je určen pro člen(k)y Junáka narozené před 9. 8. 2001 se složenou čekatelskou zkouškou, kteří by rádi získali vůdcovskou kvalifikaci.
  • Budeme přijímat 24 účastníků a účastnic.
  • Zaměřujeme se na vedení světlušek, vlčat, skautek a skautů, ale jiné zaměření účastníka není pro přihlášení limitujícím faktorem.
  • Přihlášení může být omezeno pro více než 3 osoby z jednoho střediska nebo z hlediska vyváženosti pohlaví.
  • Absolvence kurzu zdravotníka zotavovacích akcí je podmínkou až pro úspěšné dokončení vůdcovské zkoušky. (Viz oddíl 5.3 Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka.)

Podmínky absolvence

Podmínkou absolvence je úspěšné složení vůdcovské zkoušky dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (vč. absolvence kurzu Zdravotník zotavovacích akcí) a účast na všech částech kurzu.

Cena kurzu

3 000 Kč. Záloha 1 500 Kč se platí při přihlášení, doplatek na jarním víkendu. Účastnický poplatek je nevratný, v případě nemoci se řeší individuálně.

Přihlášení

Přihlašování na kurz bude spuštěno v úterý 8. ledna 2019 ve 20:00 SEČ. Bude probíhat prostřednictvím skautISu – je tedy nutné mít s předstihem aktivní účet propojený se svou osobou v registraci.

Hlavním kritériem pro přijetí bude čas podání přihlášky, buďte proto připraveni. S přihláškou je také nutno odevzdat analýzu stavu svého oddílu – více informací níže – a po přihlášení včas zaplatit zálohu dle instrukcí pro přihlášené.

Vstupní úkol – analýza stavu oddílu

První úkol, s nímž budeme na kurzu dále pracovat, je analýza stavu tvého oddílu. Analýzu uznáme, pokud:

  • Bude obsahovat reálné, smysluplné a srozumitelné odpovědi na otázky obsažené ve formuláři analýzy stavu. Pro více podrobností viz text ve formuláři – kromě splnění nezbytného minima nebudeme kvalitu analýzy hodnotit.
  • Nahraješ ji do skautISu jako přílohu přihlášky nejpozději do 15 minut po přihlášení. (Kdo tento limit nesplní, bude zařazen až za všechny, kdo to stihnou. Smyslem je, abys analýzu zpracoval(a) pořádně a nesnažil(a) se ji narychlo sepsat až poté, kdy zjistíš, kde se nacházíš v pořadí.)

Vstupní úkol jsme nově zařadili proto, abychom umožnili se přihlásit všem, kdo o kurz opravdu stojí, aniž by bylo nutné počítat vteřiny. (Přesto ti doporučujeme si čas pohlídat a přihlásit se co nejdříve.) Jsme přesvědčeni, že i když se na kurz nedostaneš, takto vypracovaná analýza ti může pomoci v další oddílové činnosti, například při diskuzi o dalším směřování oddílu – může tedy sehrát podobnou roli jako např. hodnocení kvality oddílu.

Pokud v současné době nejsi aktivní u žádného oddílu nebo máš jiný dotaz, kontaktuj Václavku (vaclav.dostal@skaut.cz), domluvíme náhradní řešení.