Ursus 2020

Termíny

  • Jarní víkend: 17.–19. 4. 2020 (Měsíční údolí u Vlašimi)
  • Letní běh: 7.–16. 8. 2020 (Chválkov u Černovic)
  • Podzimní víkend: 2.–4. 10. 2020 (Mentaurov u Litoměřic)

Pro koho je kurz určen

  • Kurz je určen pro člen(k)y Junáka narozené před 4. 10. 2002 se složenou čekatelskou zkouškou (a alespoň roční praxí ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky), kteří by rádi získali vůdcovskou kvalifikaci.
  • Budeme přijímat 26 účastníků / účastnic.
  • Zaměřujeme se na vedení světlušek, vlčat, skautek a skautů, ale jiné zaměření účastníka není pro přihlášení limitujícím faktorem.
  • Přihlášení může být omezeno pro více než 3 účastníky / účastnice z jednoho střediska nebo z hlediska vyváženosti pohlaví.
  • Zisk kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí není podmínkou pro přihlášení se na kurz, ale až pro úspěšné dokončení vůdcovské zkoušky (viz odst. 82 Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic).

Podmínky absolvence

Podmínkou absolvence je dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků (odst. 240) aktivní účast na všech částech kurzu a úspěšné složení vůdcovské zkoušky (včetně získání kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí).

Cena kurzu

Celkem 3 200 Kč. Záloha (1 600 Kč) se platí bezprostředně po přihlášení, doplatek na jarním víkendu. Účastnický poplatek je nevratný; v případě nemoci se řeší individuálně.

Přihlášení

Přihlašování na kurz bude spuštěno v pondělí 16. prosince 2019 ve 20.00 SEČ. Bude probíhat prostřednictvím skautISu – je tedy nutné mít s předstihem založen aktivní účet propojený se svou osobou v registraci.

Hlavním kritériem pro přijetí bude čas podání přihlášky ve skautISu, buďte proto připraveni. Zároveň s přihláškou (případně i s předstihem před ní) je také zapotřebí odevzdat analýzu stavu svého oddílu (více informací níže) a po přihlášení do týdne zaplatit zálohu dle instrukcí pro přihlášené.

Vstupní úkol – analýza stavu oddílu

Tvým prvním úkolem, s nímž budeme na kurzu dále pracovat (bude na něj navazovat projekt týkající se tvého oddílu plněný mezi jarním víkendem a letním během), je analýza stavu tvého oddílu. Analýzu uznáme jako splněný úkol za těchto podmínek:

  • Bude obsahovat pravdivé, smysluplné a srozumitelné odpovědi na otázky obsažené v tomto formuláři. Pro více podrobností viz text ve formuláři. Kromě splnění nezbytného minima nebudeme kvalitu analýzy co do obsahu hodnotit.
  • Odešleš ji nejpozději do 15 minut po přihlášení na e-mailovou adresu ursus@skaut.cz. Kdo tento časový limit nedodrží, bude zařazen v pořadí až za všechny, kteří jej stihnou. Smyslem je, abys analýzu zpracoval(a) pořádně a nesnažil(a) se ji narychlo sepsat až poté, kdy zjistíš, kde se nacházíš v pořadí.

Analýzu je možné odevzdat také s předstihem před vlastním přihlašováním. Pro přijetí na kurz nebude rozhodující čas odevzdání analýzy, ale čas podání přihlášky ve skautISu.

Vstupní úkol zařazujeme proto, abychom umožnili se přihlásit všem, kdo o kurz opravdu stojí, aniž by bylo nutné počítat vteřiny (přesto ti doporučujeme si čas pohlídat a přihlásit se co nejdříve). Jsme přesvědčeni, že i v případě, že se na kurz nedostaneš, ti takto vypracovaná analýza může pomoci v další oddílové činnosti, například při diskuzi o dalším směřování oddílu (může tedy sehrát podobnou roli jako např. hodnocení kvality oddílu). Pokud budeš úspěšně přijat(a), přímo na tuto tvou analýzu naváže projekt, na kterém budeš během kurzu pracovat ve svém oddíle (či jiné jednotce, u níž působíš).

Pokud v současné době nejsi aktivní u žádného oddílu nebo máš jiný dotaz, kontaktuj Václavku (vaclav.dostal@skaut.cz), domluvíme náhradní řešení.