Ursus 2018

Termíny

 • Jarní víkend: 6. – 8. 4. 2018 Osinalice
 • Letní běh: 10. – 19. 8. 2018 Červený Hrádek u Sedlčan
 • Podzimní víkend: 21. – 23. 9. 2018 Tortuga, Nymburk.

Na Ursu 2018 budeme pilotovat novou podobu vůdcovské zkoušky.

Pro koho je kurz určen

 • Kurz je určen pro člen(k)y Junáka narozené před 10. 8. 2000 se složenou čekatelskou zkouškou, kteří by rádi získali vůdcovskou kvalifikaci.
 • Letos přijímáme 28 účastníků a účastnic.
 • Zaměřujeme se na vedení světlušek, vlčat, skautek a skautů, ale jiné zaměření účastníka není pro přihlášení limitujícím faktorem.
 • Přihlášení může být omezeno pro více než 3 osoby z jednoho střediska nebo z hlediska vyváženosti pohlaví; v ostatních případech rozhoduje čas odeslání přihlašovacího formuláře.
 • Absolvence kurzu zdravotníka zotavovacích akcí je podmínkou až pro úspěšné dokončení vůdcovské zkoušky. (Viz oddíl 5.3 Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka.)

Podmínky absolvence

 • Základní podmínkou absolvence je úspěšné složení vůdcovské zkoušky dle Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka (vč. absolvence kurzu Zdravotník zotavovacích akcí) a účast na všech částech kurzu. Přesná podoba ověřovacích požadavků bude z důvodu pilotáže mírně odlišná od současných a bude známa do jarního víkendu.
 • Podmínkou absolvování kurzu bude i vytvoření, realizace a prezentace projektu zaměřeného na řešení konkrétní problematiky u oddílu nebo jiné jednotky, u níž běžně působíš.
 • Mezi ověřovaný obsah vůdcovské zkoušky budou nad rámec minima zahrnuty následující položky:
  – Zajišťuje vedení administrativní a informační agendy oddílu dle jeho potřeb a vnitřních
  předpisů Junáka – českého skauta.
  – Má základní přehled o kořenech skautingu a historii skautingu v českých zemích.
  – Má přehled o informačních zdrojích, které jako vedoucí oddílu potřebuje, a adekvátně je
  využívá.
  – Pro výchovnou činnost volí vhodné prostředí a pracuje s ním.
  – Přizpůsobuje komunikaci osobě, s níž mluví (dítě, rodič, úředník…), a situaci, v níž se
  nachází.
  – Využívá zpětnou vazbu jako jeden ze základních pilířů výchovy a vedení.
  – Ví, že do oddílu může přijmout členy se speciálními vzdělávacími potřebami. Zná základní
  metody a přístupy, jak pracovat s těmito členy. Ví, kam se obrátit pro radu či pomoc.

Vzhledem k pracovní podobě současné pilotážní verze VZ je možné, že tyto kompetence budou nakonec zahrnuty mezi povinně ověřované; zde je uvádíme „pro jistotu“. Neuvádíme zde kompetence, na jejichž povinném ověřování v současné době panuje v revizní skupině všeobecná shoda a u nichž tudíž změnu nepředpokládáme.

Cena kurzu

2 900 Kč. Záloha 1 500 Kč se platí při přihlášení, doplatek na jarním víkendu. Účastnický poplatek je nevratný, v případě nemoci se řeší individuálně.

Přihlášení

Přihlašování na Ursus 2018 již bylo ukončeno.

Přihlašování bude propojeno přes SkautIS.
Doporučujeme si oprášit přihlašovací údaje a heslo a také zkontrolovat platnost vašich údajů (zejména email a telefon).
Kapacita kurzu je 28 účastníků, ale rozhodujícím faktorem kromě času je hledisko vyváženosti pohlaví účastníků a omezený počet účastníků z jednoho střediska (mohou se přihlásit max. 3 osoby z jednoho střediska).
Proto upozorňujeme, že když vás SkautIS označí jako účastníka, nemusí tomu tak být. Potvrzující pro vás je až email od tajemnice kurzu, který dorazí nejpozději do druhého dne.
Minulý rok byl o kurz velký zájem, doporučujeme být v tento čas připraveni.